Korzystając z tej Strony, Użytkownik zgadza się na przestrzeganie wszystkich Warunków i Zasad określonych poniżej. Jeśli nie akceptujesz tych Warunków, prosimy nie korzystać z tej strony. Niniejszy Regulamin zastępuje wszelkie inne umowy z Globuscytatow.com dotyczące tego tematu. Globuscytatow.com może, według własnego uznania, zmienić niniejsze Warunki w dowolnym momencie, dlatego też należy okresowo odwiedzać tę stronę w celu zapoznania się z Warunkami.

Licencja na użytkowanie

Udziela się pozwolenia na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów na stronie Globuscytatow.com wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu prawnego i w ramach tej licencji nie wolno:

  • modyfikować ani kopiować materiałów;
  • wykorzystywać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania;
  • podejmować prób inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie internetowej Globuscytatow;
  • usuwać jakichkolwiek praw autorskich lub innych oznaczeń własnościowych z materiałów; lub
  • przekazywanie materiałów innym osobom lub „mirrorowanie” materiałów na jakimkolwiek innym serwerze. Pozwoli to Globuscytatow na wypowiedzenie umowy w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń. Po rozwiązaniu umowy, Twoje prawo do przeglądania zostanie również zakończone i powinieneś zniszczyć wszelkie pobrane materiały będące w Twoim posiadaniu, czy to w formie drukowanej czy elektronicznej.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Wszystkie materiały na stronie internetowej Globuscytatow są dostarczane „tak jak jest”. Globuscytatow nie udziela żadnych gwarancji, zarówno wyrażonych jak i domniemanych, tym samym negując wszelkie inne gwarancje. Ponadto, Globuscytatow nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub jakichkolwiek stron powiązanych z tą stroną internetową.

Ograniczenia

Globuscytatow ani jego dostawcy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku użycia lub niemożności użycia materiałów na Stronie Internetowej Globuscytatow, nawet jeśli Globuscytatow lub upoważniony przedstawiciel tej Strony został powiadomiony, ustnie lub pisemnie, o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia gwarancji dorozumianych lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku.

Korekty i Errata

Materiały pojawiające się na stronie Globuscytatow mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Globuscytatow nie obiecuje, że jakiekolwiek materiały na tej stronie są dokładne, kompletne lub aktualne. Globuscytatow może zmieniać materiały zawarte na swojej Stronie internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Globuscytatow nie podejmuje żadnych zobowiązań do aktualizacji materiałów.

Linki

Globuscytatow nie przejrzał wszystkich stron internetowych, do których prowadzą linki na jego stronie internetowej i nie jest odpowiedzialny za zawartość żadnej z tych stron. Obecność jakiegokolwiek linku nie oznacza zatwierdzenia przez Globuscytatow strony. Korzystanie z jakiejkolwiek strony internetowej, do której prowadzi link, odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Modyfikacje warunków korzystania z witryny

Globuscytatow może w każdej chwili, bez uprzedniego powiadomienia, zmienić warunki korzystania ze swojej strony internetowej. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik zgadza się na przestrzeganie aktualnej wersji Warunków użytkowania.

Twoja prywatność

Proszę przeczytać naszą Politykę Prywatności.

Prawo właściwe

Wszelkie roszczenia związane ze stroną internetową Globuscytatow podlegają prawu obowiązującemu w naszym kraju, bez względu na jego konflikt z przepisami prawa.